Tarih: 24.10.2021

YUM-BİR GENEL KURUL DUYURUSU

14.07.2021
YUM-BİR GENEL KURUL DUYURUSU

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’nin olağan Genel Kurul’u 28 Temmuz 2021, Çarşamba günü saat 13:00’da Ankara’da Merkez Birliği çalışma ofisinde, aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yerde, aynı gündemle 11 Ağustos 2021 tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecektir. 14.07.2021

Katılımınızı rica ederiz.
İbrahim AFYON
      Yum-Bir Yön.Kur. Bşk.


Gündem:

1. Açılış
2. Başkanlık Divanının teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi
4. 2018 – 2019 - 2020 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
5. 2018 – 2019 - 2020 yılları Denetim Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
6. 2019 – 2020 yılları Bağımsız Denetim Kurulu raporunun okunması
7. 2018 -2019-2020 yıllarına ait finansal  (Bilanço ve Gelir ve Gider Tablosu ) tabloların görüşülmesi ve ibrası
8. Boşalan Yönetim Kurulu üyelerin yerine yeni üyelerin seçilmesi
9. 2021 yılı tahmini bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve ibrası
10. 2021 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi
11.  Dilek ve temenniler
12.  Kapanış