Tarih: 24.10.2021

Yumurta Zirveye Taşındı

Yumurta Zirveye Taşındı
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından 5 -8 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da; yumurta sektörünün geleceğini paydaşları ile beraber tasarlamak, yeni gelişmeleri paylaşmak ve sektörde düşünce birlikteliğini oluşturmak üzere düzenlenen 2. Yumurta Zirvesi’ne ilgi büyüktü.

Zirveye değişik illerden çok sayıda yumurta üreticisinin yanı sıra, sektöre yem, aşı-ilaç, civciv, viol gibi girdileri sağlayan firmaların temsilcileri, kanatlı sektörüne hizmet sunan veteriner hekimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetici ve uzmanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yumurtayı girdi olarak kullanan gıda sektörü temsilcileri ve akademisyenler de katıldı.

Zirvede dünyada ve Türkiye’deki yumurta üretimi ve ticareti, sürü sağlığı, doğru antibiyotik kullanımı, atık yönetimi, kanatlı beslenmesinde yenilikçi yaklaşımlar, yumurtanın bilinen ve bilinmeyen yönleri ve küresel bir tehdit olan kuş gribi başta olmak üzere birçok konu, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alındı, yumurta sektörünün sorunları kadın üreticiler tarafından tartışıldı. Zirvede ayrıca tavuk dışkısını nasıl atık olmaktan çıkarırız, yumurta kabuğundan nasıl katma değer yaratabiliriz, yumurta nasıl marka yapılır sorularına cevap arandı.

Zirve, Yum-Bir faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösteriminin ardından Yum-Bir Başkanı Hasan Konya’nın açılış konuşması ile başladı. Konya, konuşmasında toplumların hayvansal gıdalara olan talebinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, yumurtanın artan hayvansal gıda talebini karşılayabilecek besleyici ve kolay erişilebilir bir gıda olduğunu belirtti ve Türk yumurta sektörünün son 9 yılda %50 büyüdüğünü söyledi. Konuşmasını Yum-Bir faaliyetlerinden örnekler vererek sürdüren Konya; 2006 yılında kurulan Merkez Birliğinin kurumsallaşmasını kısa sürede tamamladığını ifade ederek, üretimden tüketime yumurta sektörünün tüm sorunlarına sahip çıkarak sektörü yurt içi ve yurt dışı platformlarda layıkıyla temsil ettiklerini belirtti. İhracatın artırılmasına ve yumurtanın tanıtımına önem verdiklerini söyleyen Konya düzenlenen tanıtım kampanyaları ile yumurtanın besleyici değerini toplumun her kesimine anlatmaya çalıştıklarını, okullarda Dünya Yumurta Gününün her yıl kutlanmasına çalıştıklarını ve ihracatın 2006 yılında %2,3 iken olan oranının 2014 yılında %26,4’ ya çıkardıklarını ifade etti. Konuşmasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nezdindeki girişimlerine de yer veren Konya, kırsal kalkınma desteklerinden yumurta sektörünün yararlanmasını sağladıklarını, yeni mevzuatın hazırlanmasında aktif rol aldıklarını belirttikten sonra sektörün sorunlarına değindi. Özelikle, kuş gribi tehdidine dikkat çekerek biyogüvenliğin önemine vurgu yaptı.

Açılış oturumda sektörde Kanatlı Tanıtım Grubu Başkanı Müjdat Sezer, Visad Başkanı Burçak Zorlu ve Türk Veteriner Hekimler Birliği Konseyi Başkanı Telat Gözet birer konuşma yaparak, yumurta zirvesinin sektörün birlikte şekillendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirttiler ve zirvenin başarılı geçmesi dilediler. Açılış oturumu destekleyici firmalara teşekkür plaketlerinin verilmesinin ardından stant açılışı ile son buldu.

Zirvenin ilk gününde iki ayrı oturumda yumurta üretimi, ticareti, sürü sağlığı ve kümeslerin atık sorunu ele alındı, kadın üreticiler yumurta sektörünün bugünü ve geleceğini tartıştı. Başkanlığını Kanatlı Tanıtım Grubu (KTG )Başkanı Müjdat Sezer’in yaptığı ilk oturumda Dünya ve Türkiye’de yumurta üretimi, tüketimi ve ticareti hakkında bilgiler sunan Yum-Bir Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Sungur küresel eğilimler ve yaklaşımlar ışığında Türk Yumurta sektörünü gelişimini değerlendirdi ve sektörün geleceğinde etkili olacak dinamiklere değindi.
Konuşmacılardan Dr. Gülçin Karaş Duman, “Avrupa Birliği'nde Tarım Ürünleri için Ortak Piyasa Düzeni ve Yumurta Pazarlama Standartları” konulu sunumunda; yumurtanın AB’de tabi olduğu piyasa düzenlemeleri, ithalatta uygulanan ortak gümrük vergisi, ihracat iadesi ve ticarette uyulması zorunlu pazarlama standartlarını ele aldı, hayvan hastalıklarının çıkışı halinde yumurta ticaretine getirilen kısıtlamaları sağlık ve/veya hayvan sağlığı riskleri nedeniyle tüketicilerde güven kaybının yaşandığı ve piyasa koşullarının bozulduğu hallerde, yumurta sektörünün, özel piyasa desteklerinden nasıl yararlandığı konularında bilgiler sundu.
Yine aynı oturumda konuşmacı olan, Doç. Dr. Ahmet Ekinci ise Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin marka bağımlığını ele alarak, gıda gibi tüketici algısının bir gecede olumsuz yönde değişebildiği sektörlerde marka haline gelebilmenin şartlarını anlatarak “yumurta gibi emtia olarak da kabul edilen bir ürünle marka olmak mümkün müdür?” sorusuna cevaplar verdi.
“Gıda Endüstrisinde Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” konulu bir konuşma yapan Aydın Şenler ise Global Gıda Güvenliği İnisiyatifi tarafından onaylı, tüm dünyada kabul gören gıda güvenliği standartları ve gıda endüstrisinde uygulama alanları, sağladığı faydalar ve avantajları ile kalite yönetim sistemlerinin (ISO 9001, ISO 10002) gıda güvenliği ile entegrasyonunu anlattı. İlk günün ilk oturumu Christine Agnes Montagu’nun “Kanatlı Üretimi ve Tüketici Algıları” konulu konuşması ile sona erdi.

İlk günün 2.oturumu, Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Yardımcının yönetiminde, Veteriner Hekim Ümit Zoray’ın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kanatlı Hastalıkları ile mücadele stratejilerini anlatan konuşması ile başladı ve Uluslararası Hayvan Sağlığı Federasyonu temsilcisi Dr. Erik Uyttebroek’in Yumurtacı tavuklarda antimikrobiyel kullanımı: Belçika’daki durumu konulu sunumu ile devam etti. Dr Uyttebroek Belçika’da ve daha genel olarak Avrupa Birliği’nde hayvansal üretimde antimikrobiyellerin kullanılmasına ilişkin otoritelerden ve kamuoyundan gelen baskılardan bahisle yumurta üretim sektörü üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde aktardı. Konuşmacı sunumunda antimikrobiyal ürünlerin kullanılabilirliği ve kuluçka döneminde kullanılmasına ilişkin temel bulgular ile yönetim, aşılama ve antimikrobiyel olmayan ürünlerin kullanımı dâhil sahada karşılaşılan sorunlara değinerek konuşmasını tamamladı.
Aynı oturumda Dr. Hekim Kağan Çubukçu “Kanatlı Üretiminde Bulaşıcı Hastalıkların Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Değişen Biyogüvenlik Tanımı” konulu sunumunda; kümes hayvanları popülasyonlarındaki hızlı artış ve biyogüvenlik uygulamalarındaki yetersizlikleri, bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu finansal kayıplarla birlikte canlı kanatlı ve kanatlı ürünlerin ticaretinde karşılaşılan engelleri ve toplum sağlığı ile ilgili farklı senaryolar ileri sürülerek tüketicilerde oluşturulan algılar ışığında biyogüvenliğin önemini ele aldı. Konuşmacılardan Metin Akman ise “Yumurta tavuklarının kümes atıklarının ekonomiye kazandırılması, ulusal biyolojik varlıklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için stratejik önem taşıdığını belirterek kamu kurumları ve iş dünyasının ortak çalışmalar yaparak, kayıplarımızın en kısa sürede kazanca dönüştürülmesi konusundaki görüşlerini paylaştı.

Zirvenin ilk günü moderatörlüğünü Yum-Bir Onursal Başkanı Derya Pala’nın yaptığı “Kadın Gözüyle Yumurta Sektörü” konulu panel ile sona erdi. Farklı illerde üretiicilik yapan kadın üreticiler sektöre nasıl girdiklerini,başarılarını ve sektöre dair değerlendirmlerini kendi tecrüblerine dayanarak  anlattılar.


Zirvenin ikinci gününde “Kanatlı Besleme ve Yenilikçi Yaklaşımlar” “Yumurtanın Bilinen ve Bilinmeyen Yönleri” konulu iki oturum gerçekleştirildi. Başkanlığını Yem Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri Nizamettin Köylüoğlu’nun yaptığı oturumda yabancı konuşmacılarda Jonh Tuer probiyotikler ilgili genel bir bilgilendirmeden sonra biyolojik silaj katkıları ve probiyotiklerin geliştirilmesi ile ilgili kişisel deneyimlerini paylaştı, yumurtacı tavuk üretimindeki önemine değindi. Bir başka yabancı konuşmacı Filibe Sanchez Fernandez ise bölünmüş yemlemenin yumurta tavuklarının besin madde ihtiyaçlarını daha fazla karşıladığının üzerinde durarak yumurta tavuklarına yönelik gün boyu yumurta oluşum aşamalarının özellikli besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir yemleme programının nasıl olabileceğini ve bu yemleme sistemi ile karlı yumurta üretiminin yollarını gösterdi.

Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu, “Rasyon Yem Hammadde Bileşimi ve Besin Madde İçeriğinin Sofralık Yumurta Kalitesine Etkileri” konulu sunumunda; yumurtacı tavuk rasyonlarında yer alan yem kaynaklarını, bunların yumurta dış ve iç kalitesine etkilerini ele alarak, besleme-yumurta iriliği, besleme-kabuk kalitesi, besleme-yumurta besin madde bileşimi, besleme-yumurta mineral ve etkicil madde içeriği, besleme ve yumurta sarısı, besleme ve yumurta tat-kokusu ilişkileri hakkında güncel bilgiler sundu.

Yumurtanın bilinen ve bilinmeyen yönlerinin tartışıldığı oturumun başkanlığını Prof.Dr.Mustafa Tayar yaptı. Prof. Tayar temel bir gıda maddesi olan yumurta hakkında yanlış bilinenleri, yumurta kolesterol ilişkisini, yumurtanın besleyici değerini, özellikle büyüme çağındaki çocuklar için ne kadar gerekli olduğunu yeni tıbbi görüşler ışığında anlatarak yumurtayı karalamak isteyenlere araştırma sonuçları ile cevap verdi. Aynı oturumda Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar ise "Yumurta ile Sağlığına Sağlık Kat!" konulu bir sunum yaparak; yumurtanın besin değeri, Türk mutfağındaki yeri ve tüketimi, yumurta, beslenmemizde ne miktar ve ne sıklıkta olmalı? Yumurta ve iştah yönetimi, yumurta ve kolestrol ilişkisi konuları üzerinde durdu.
Dünyada farklı beslenme kültürlerinde yumurtanın yeri ve tüketim şeklini anlattı. Ülker Bisküvi A.Ş. Satın Alma Direktörü İhsan Kaan Berberoğlu ise yumurtanın gıda sektöründeki kullanım alanları, kullanım şekli, unlu mamullerdeki fonksiyonel faydaları ve kalite kriterleri konularına değindi. Yumurtanın beslenme dışındaki kullanım alanlarına değinen Elif Güngör Reis ise yumurta kabuğundan nasıl doğal gıda koruyucusu üretmeyi başardığını anlattı. Zirvede ele alınan diğer önemli bir konu da küresel bir tehdit olma potansiyeli bulunan Kuş Gribi oldu.

Başkanlığını Prof.Dr. Osman Erganiş’in yaptığı panelde Dr. Fethiye Çöven Kuş Gribi, hastalığa sebep olan etkenin yapısı, hastalığın bulaşma yolları ve kontrol metotları ele aldı. Kuş gribi ile mücadelede Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı’nın (FAO) rolünü ve küresel ölçekte kuş gribi ile nasıl mücadele edilebileceğini zirveye Roma’dan katılan kıdemli Hayvan Sağlığı Uzmanı Dr. Eran Raizman anlattı. Raizman, FAO’nun, üyesi olan ülkelere kuş gribinin önlenmesi ve kontrolü konusunda destek sağlanmak amacıyla on yılı aşkın bir süredir aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirterek kuş gribi virüsünün yayılmasının özellikle kanatlı ticareti nedeniyle kolaylaştığını, uzak mesafelerde ise sürece yabani kuşların dâhil olduğunu söyledi ve ekledi “FAO kuş gribinin önlenmesi, erken uyarı ve risklerin azaltılması ile salgın kontrol kapasitelerinin geliştirilmesi konularında çalışmakta, aynı zamanda sınır aşan hayvan hastalıkları ile mücadelenin bir parçası olarak, kuş gribi konusunda bölgesel ve küresel işbirliğinin artırılmasına da çaba sarf etmektedir.”

Dr. Hüseyin Sungur ise konuşmasında 2005 yılında yaşanan salgından tam on yıl sonra yeniden yaşanan kuş gribinden öğrenilmesi gerekenler olduğunu, en büyük sorumluluğun üreticilere düştüğünü belirtti. Üreticileri biyogüvenlik konusunda duyarlı olmaya çağıran Sungur, kuş gribinin erken bildiriminin hastalığın önlenmesinde önemli olduğuna vurgu yaptı. Kuş gribinin gen kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin kaybedebilmesine, halk sağlığının tehlikeye girmesine, ihracat pazarlarının kaybedilmesine, gıda güvencesi zafiyetine ve turizmin durmasına, firma sahipleri ve çalışanlarda fiziksel ve ruhsal sarsıntılar yaşanmasına sebep olabileceğinin altını çizen Sungur, kuş gribini önlemek ya da riski azaltmak için işletme ve ülke bazında, üreticilerin ve kamunun yapacağı eylemler bulunduğunu söyledi.

Zirvede "Birlik ve Dirlik İçin Etkili İletişim: Kendimle ve Diğerleriyle" başlıklı bir konferans veren Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. G. Gülnaz Gültekin; Etkili iletişime giriş, kendini tanıma ve ötekini anlama becerileri, pozitif ruh hallerine programlanmak, uyum sağlama ve önderlik becerileri konularında konuştu. Zirve düzenlenen gala yemeği ile son buldu