Tarih: 29.11.2021

Tarımsal Araştırma Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi


Tarımsal Araştırma Danışma Kurulunun (TADAK) 5. toplantısı Sayın Müsteşar Yardımcımız Sayın Ahmet GÜLDAL Başkanlığında, 21 Aralık 2017 tarihinde Ankara da TAGEM’lüğü toplantı salonun da gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, Bakanlığımız ana hizmet ve ilgili birimlerinin, üniversitelerin ilgili fakültelerinin, TÜBİTAK, TPE, BOREN vb. diğer kamu kurumlarının, sektördeki meslek kuruluşlarının, ilgili sivil toplum kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan yaklaşık 55 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantı, Müsteşar yardımcısı Ahmet GÜLDAL'ın açılış konuşmasıyla başlamış, daha sonra TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK'in NEDEN AR-GE sunusuyla devam etmiştir. Daha sonra Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK, 4. TADAK toplantısı önerileri/yapılan faaliyetlere ilişkin sunum yapmışlardır. Ardından tüm katılımcılar önümüzdeki dönemde ar-ge den beklentileri ve öncelikle yapılması istedikleri ar-ge konularının dile getirmişlerdir.
TADAK toplantısına Yum-Bir adına Hüseyin Sungur katılmıştır. Tavuk gübresinin değerlendirmesine dönük araştırma yapılaması ve   küçük ölçekli işletmeler için model belirlenmesi, aşı suşları ile saha suşlarının karşılaştırılarak aşıların bağışıklık düzeylerinin tespit edilmesi konularında Araştırma projeleri yapılması Yum-Bir talebi olarak toplantıda dile getirilmiştir. Ayrıca gıda ürünlerinin enflasyona etkisi yönünde Bakanlığın araştırma yaparak, yumurta gibi birincil ürünlerin enflasyonun suçlusu olarak   gösterilmesinin önüne geçilmesi istenmiştir