Tarih: 29.11.2021

Ulusal Salmonella Kontrol Programı yürürlükte!

Ulusal Salmonella Kontrol Programı yürürlükte!
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, “Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi Projesi” çıktısı olarak Ulusal Salmonella Kontrol Programı yayınladı.
“Kanatlı Hayvanlardan ve Gıdalardan Salmonella İzlenmesi ve Kontrol Programlarının Geliştirilmesi Projesi”, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğinde 2014-2017 yılları arasında yürütüldü.
Proje ile ülkemizde birincil üretim dâhil yem ve gıda zincirinin ilgili aşamalarında izleme yapılması, Sağlık Bakanlığı verilerine göre halk sağlığı önemi olan serotipler göz önüne alınarak hedefler belirlenmesi ve birincil üretimde etkenlerin azaltılmasına yönelik ‘Ulusal Salmonella Kontrol Programı’ oluşturulması amaçlandı.
14 bine yakın materyal incelendi
Proje kapsamında kanatlı ve kanatlı ürünlerinden toplam 13.552 materyal incelendi. Proje sonucunda broyler, hindi, damızlık, kesimhane ve gıda örneklerinde baskın serotipin Salmonella Infantis, yumurtacılarda Salmonella Kentucky olduğu tespit edildi.
Projenin tamamlanmasının ardından Ulusal Salmonella Kontrol Programı yayınlandı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kontrol programına dahil olmak isteyen kanatlı işletmelerinin, programın yayınlanmasını müteakiben 6 ay içinde, kendi işletme yapılarına uygun kontrol programlarını hazırlayarak onay için Bakanlığa sunmaları gerektiğini açıkladı.
Programa dahil olmak isteyen işletmelerin, kontrol programında yer alan tedbirlere uyması gerekiyor.
Programın hedefleri
Ulusal Salmonella Kontrol Programı ile kanatlı sektöründe broyler, yumurtacı tavuklar ve hindilerde AB ülkelerinde olduğu gibi halk sağlığı bakımından önemli Salmonella serotipleri arasında olan S.Enteritidis ve S.Typhimurium sıklığının yüzde 1 düzeyinin altında olmasının sağlanması hedefleniyor.
Programın hayata geçirilmesinin; gıda kaynaklı Salmonella enfeksiyonu görülme insidansının düşürülmesi ve başta insan ve hayvan sağlığının korunması ile Kanatlı sektöründeki ihracat artışı ve ticari faaliyetlerin daha geniş yelpazede sürdürülmesinde olumlu etkilerinin olacağı değerlendiriliyor.