Tarih: 29.11.2021

YUM-BİR’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

YUM-BİR’DE GÖREV DEĞİŞİMİ
Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin 12.Olağan Genel Kurulu 4 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Divan Başkanlığını Derya Pala’nın yaptığı genel kurula   yerel Birlik Başkan ve temsilcileri ile üreticiler katıldı. Genel Kurulda Yum-Bir Başkanlığına Kayseri Birlik Başkanı İbrahim Afyon  seçildi.
Genel Kurulda ,2017 yılı yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının   müzakeresi ve ibrası,2017 yılı Gelir ve gider hesapların müzakeresi ve ibrası,2018 ve 2019 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve ibrası oy birliği ile gerçekleştirildi. Yapılan tüzük değişikliği, ile mali genel kurulun 2 yılda bir yapılması kararlaştırıldı. 2018 ve 2019 yıllarında planlanan faaliyetler genel kurulun onayına sunuldu.ve aşağıdaki faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı.
Faaliyetler
1.Yumurta fiyatlarının haftalık seyri, ihracat verileri, aylık yumurta üretimi, hububat piyasaları ve değişen diğer gelişmeler hakkında   üyeleri bilgilendirmek
2.Yumurtanın besleyici değerini topluma anlatılması ve yumurta tüketiminin artırılması yönünde basın ve sosyal medya aracılığı ile tanıtım faaliyetlerini sürdürmek ve dünya yumurta gününü her yıl kutlamak
3.Tavuk yetiştiriciliği ve yumurta   üretim süreçleri hakkında tüketicinin bilgilendirilmesi ve kayıt dışı tavukçuluk ile mücadele etmek
4.Veteriner otoritesi, üreticiler   ve yumurta sektörüne hizmet veren veteriner hekimlerin katılımı ile “Yumurtacı İşletmelerde Sağlık Çalıştayı” düzenlemek
5.Ulusal Salmonella programı, e-reçete, doğru antibiyotik kullanımı ve biyogüvenlik konularında üretici seminerleri   düzenlemek
6.Yumurta ihracatını artırmak için alternatif pazar arayışlarını sürdürmek
7.Sektöre girdi ve hizmet sağlayan kuruluşlar ile çözüm ortaklığına dayanan ilişkiler geliştirmek, ortak çalışmalar yürütmek, meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak.
8.Üye, Birlik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla üreticiler ile yerel toplantılar düzenlemek
9.Her yıl olduğu gibi yumurta tavukçuluğu verilerini toplamak ve basılı hale getirmek
10.Yumurta bültenini 2 aylık olarak yayınlamaya devam etmek.
11.2019 yılında 4.yumurta zirvesini düzenlemek
12.Tavuk gübresinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapmak
13.Yumurta endüstrisinin gelişmesi, kredilendirilmesi ve   teşvik edilmesi konularında çalışmalar
14.Temel bir gıda olan yumurtada KDV’nin düşürülmesi için İlgili bakanlıklar nezdinde girişimleri devam ettirmek
15.Üyelerden gelecek talepleri değerlendirmek
Yeni Yönetim
12. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yum-Bir   Yönetimi şu şekilde oluşmuştur.
İbrahim Afyon Başkan, Nevzat Tezcan ve Ahmet Seber Başkan Yardımcısı, Can Sağır Muhasip Üye,  Derya Pala   Halkla İlişkilerden sorumlu üye , Yüksel Tuna ve Murat Gayretli Denetim Kurulu üyesi.