Tarih: 29.11.2021

Yönetmelik

  Yumurta Tebliği 2014

  Çevre Kanuna Göre Alınması Gereken İzin ve Lisanslar

  Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği

  Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol Altına alınması Hakkında Yönetmelik (209 KB)

  Tavuk Vebasına Karşı Koruma ve Mücadele Yönetmeliği (209 KB)

  Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerine Dair Yönetmelik (192 KB)

  Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği (80,5 KB)

  Yalancı Tavuk Vebasına Hastalığına KarşıKorunma ve Mücadele Yönetmeliği (118 KB)

  Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığna Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği (39,5 KB)

  Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik (46,0 KB)

  Tarımsal üretici Birliklerinin ve Merkez Birliklerininin Denetlenmesine İlşikin Yönetmelik (75,5 KB)

  Çiftlik hayvanlarının Refahına İlşikin Yönetmelik (75,5 KB)

  Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı hakkında Yönetmelik (94 KB)

  Yem Hijyeni Yönetmeliği (62,5 KB)

  Yemlerin Resmi Denetimi (61,0 KB)

  Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelik